Ineke Lemmen

OVER MIJ

Ineke Lemmen

Vanuit een persoonlijk commitment en een duidelijke visie voor de circulaire economie werk ik samen met verschillende mensen aan innovatieve programma’s en projecten. Daarnaast ben ik adviseur, coach, programmamanager en docent. Ik weet mensen met elkaar te verbinden, om samen met daadkracht en enthousiasme resultaten te bereiken.

Het bouwen aan en implementeren van innovatieve opgaven met handelingsperspectief is wat ik graag doe.

Mijn werkgebieden zijn biobased&circulair bouwen, agro&food, ondernemerschap, (inter)nationaal business development en incubators.

Aan Utrecht University studeerde ik Orthopedagogiek (1982) met specialisatie psychologie. Ik volgde diverse (management)opleidingen op het gebied van ondernemerschap, programma-management (IPMA) en de private en publieke sector.

Bij verschillende schoolbegeleidingsdiensten werkte als orthopedagoog. Daarna maakte ik de overstap naar de rijksoverheid. Eerst bij het Ministerie van VROM om mee te werken aan het programma Duurzaam Bouwen. Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken bracht ik een duurzaamheidsprogramma in uitvoering om de bedrijfsvoering van onze ambassades in de wereld te verduurzamen. Daarna koos ik voor het Ministerie van LNV om als programma-manager een bijdrage te leveren aan verschillende innovatieprogramma’s in binnen en buitenland. Samen met Prof. Rudy Rabbinge heb ik 2 jaar lang het worldwide netwerk van de Global Research Alliance (GRA) gefaciliteerd met het doel: ‘bringing countries together in finding ways to grow more food without growing greenhouse gases emissions’.

Voor het Ministerie van LNV/EZK ging ik als projectleider bij het Expertisecentrum Aanbesteden aan de slag met het stimuleren van het toepassen van Biobased Bouwmaterialen bij nieuwbouw en renovatie.

Samen met Stichting Foodculture Group (oprichter) wonnen we de 2e prijs Duurzame Dinsdag (2007) voor het concept Foodculture. Een ontwerp waarin duurzaam produceren en consumeren centraal stonden. We organiseerden 2 oogstparade’s in Limburg met een bereik van > 20.000 bezoekers.
In 2008 won ik samen met Stichting Groene Matruska de 3e prijs voor Duurzaam Bouwen.

PROGRAMMA'S

Innovatieve programma's gefocust op agro&food en biobased bouwen

WEET WAT JE EET

Ontwikkelaar plan
van aanpak

BIOSINTRUM

Programmamaker en ambassadeur

REGIOPRODUCT

Founder
regioproduct.nl

ADVISEURSCHAP

Gedurende mijn loopbaan ben ik een
adviseur bij verschillende gelegenheden

Sinds 2017 ben ik lid van de Duurzaamheidsraad Heuvelrug met de aandachtsgebieden cultureel erfgoed, agro&food, bouwen&wonen.
Door samenwerking en onderling vertrouwen bereiken we snel en beter onze duurzame ambities.

www.heuvelrug.nl/duurzaamheidsraad

Mede initiatiefnemer en jurylid
studenten als catalysator voor innovatie’s

De studentenchallenge is een competitie waar multidisciplinaire studententeams van diverse nationaliteiten uit Nederland en Zweden aan meedoen. De NL ambassade in Stockholm stelt daartoe de innovatieruimte beschikbaar en stimuleert op deze manier innovatief leren en experimenteren. Er is geen betere manier om studenten voor de toekomst voor te bereiden, dan ze al tijdens de studie met concrete vraagstukken aan de slag te laten gaan. Het onderwijskundig concept is gebaseerd op challenge-based leren. Dit concept is al beproefd in het door mij ontwikkelde EZK-programma Verzilverjetalent (2018-2019). In 2021 startte de GroUp e-health challenge van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Uppsala University.

www.innovatie.se/driving-innovation-by-challenge-based-ehealth-project

Senior expert en trainer

Al > 10 jaar ben ik actief bij PUM Netherlands senior experts. PUM werkt in opdracht van het Ministerie van BUZA. Vaak adviseer ik bij het opzetten van strategische plannen voor het versterken van de economische duurzame ontwikkeling in specifieke regio’s. Maar ook het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de VN voor het grootste vrouwennetwerk Kowani in Indonesia. Landen die ik bezocht: Panama, Zambia, Zuid-Afrika, Georgië, Algerije, en Indonesia.

Daarnaast ben ik trainer interculturele vaardigheden en begeleid ik intervisiebijeenkomsten van PUMmers.


BLOG

Hier deel ik mijn visie over bepaalde onderwerpen

Toekomstbestendig bouwen zonder footprint

12-01-2023

natuurlijk voorradig, dus direct bestelbaar en toepasbaar

Coming soon...

Coming soon...

PORTFOLIO

Verzameling van werken:
Ineke Lemmen

STIMULERINGSFONDS VOOR DE CREATIVE INDUSTRIE

Assessor, moderator en inspirator

STRATEGISCH DRIELUIK OVERLEG
OP LANDGOED ULVENHART

Moderator

GATEWAY REVIEW

Gateway reviewer bij rijksdienst

INSERT MARKTPLAATS:
DE CIRCULAIRE MATERIALEN HUB

Ontwikkelaar en stimulator voor Insert

VERENIGING CICULAIR FRYSLAN

Opsteller plan van aanpak

VRAGEN?

Neem contact op!